Řidiči logistické firmy posílají výkazy z cest přes aplikaci

|

Téměř 400 kamionů CEE Logistics a.s.,  jedné z nejvýznamnějších českých dopravních a logistických firem, přepravuje denně zboží po celé Evropě. Díky firemní mobilní aplikaci společnost snadno získá dokumentaci od řidičů na cestách. Zároveň v CEE Logistics a.s. používají MDM systém (Mobile Device Management), který zajišťuje bezpečnost dat a snadnou hromadnou správu telefonů.

Vše začalo rozhodnutím zavést plošné užívání chytrých mobilních telefonů. Management od začátku věděl, že používání telefonů musí být smysluplné a firma bude jejich využívání schopna spravovat.

S nápadem vytvořit aplikaci pro řidiče přišel vedoucí jedné z poboček. Účelem navrhované aplikace bylo získat od řidičů dokumenty o přepravě v co nejkratším čase. Původní postup spočíval v tom, že zaměstnanec potřebné dokumenty předával až po návratu na pobočku, případně faxoval z čerpací stanice.

Dokumenty také slouží jako podklady k výpočtu mezd. Urychlení toku dokumentů přispěje k lepšímu zpracování podkladů pro fakturaci a výše uvedenému výpočtu mezd.

Vše od jednoho dodavatele

V CEE Logistics a.s. vybírali partnera, který by zajistil nejen vytvoření aplikace, ale i následnou správu, servis a případný další vývoj.

Cíleně jsme hledali zavedenou společnost, které bychom mohli důvěřovat. Ve hře byly čtyři české firmy. Ne všechny ale nabízely také správu mobilních telefonů. Mobile Device Management byl totiž dalším z našich požadavků. Důležitým kritériem byla i cena. Společnost System4u splňovala všechny naše požadavky v plném rozsahu. “ Michal Kaňuka, IT manažer, CEE Logistics a.s.

Přínosy aplikace

Samotné nasazení bylo velmi rychlé. Vše se podařilo nastavit a spustit během jednoho měsíce. Co se týče implementace, vzhledem k velkému počtu zařízení bylo nejnáročnější jejich stahování z oběhu, výměna a následné spárování.

Hlavním úkolem aplikace je dostat potřebnou dokumentaci od řidičů v co nejkratším čase k osobám, které se jejím zpracováním zabývají. Nejde jen o dokumenty k přepravě, ale i fotodokumentaci k případným škodným událostem a reklamacím. Díky tomu, že se dokumentace dostane včas do správných rukou, mohou v CEE Logistics a.s. poskytovat kvalitnější služby a reagovat na individuální požadavky zákazníka během přepravy. Případným nedodáním již nejsou zatěžováni administrativní pracovníci.

Změny, které přišly se zavedením aplikac, jsou velmi pozitivní.  Kdo pracuje pravidelně s lidmi, ví, jak náročná tato práce je. Naši řidiči však reagovali a vlastně stále reagují výborně. Práce s aplikací není složitá, ovládání je intuitivní. Osoby zodpovědné za zpracování dokumentace získávají díky aplikaci kompletní podklady včas a to jim značně zjednodušuje práci.“ Michal Kaňuka, IT manažer, CEE Logistics a.s.

Aplikace se pro CEE Logistics a.s. stala při akvizici nových klientů také jednou z konkurenčních výhod.

Jen dva administrátoři

V logistické firmě využívají kromě firemní aplikace i jednu z technologií Mobile Device Management (MDM). Díky MDM jsou firemní data v bezpečí. Pouze dva interní administrátoři spravují téměř 400 telefonů v několika jazykových mutacích.

Telefony zaměstnanců CEE Logistics a.s. v režimu MDM jsou vybavené jedenácti aplikacemi. Mezi ně patří aplikace na míru, manuál řidiče, tankovací manuál, Viber a další.

Aplikace jako první krok

Aplikace se logistické společnosti velmi osvědčila. Proto plánují další rozšíření. Aplikace by měla být dále používána pro zasílání:

  • map k nakládce,
  • případné chybějící dokumentace,
  • formulářů a dalších materiálů.

V budoucnu chystají propojení aplikace přímo s interním softwarem, díky kterému  optimalizují náklady a umožní rychlejší převod dokumentů na platformy zákazníků.

Napsat komentář