Bring Your Own Device (BYOD)

Zaměstnanci používají pro práci svá vlastní zařízení (BYOD – Bring Your Own Device, přines si své vlastní zařízení). To zvyšuje nároky na bezpečnost citlivých firemích informací, ke kterým se zaměstnanci ze svých zařízení připojují. Díky použití některé z EMM technologie je snadné i zařízení v BYOD režimu vzdáleně spravovat.

Administrátor má přehled pouze nad firemní částí zařízení, do části soukromé nemá žádný přístup. V případě ztráty zařízení či odchodu zaměstnance z firmy vzdáleně smaže pouze firemní data.